Kapitał Ludzki

Krajowe Centrum Organizacji Turnusów Rehabilitacyjnych Sp z o.o. w Katowicach zaprasza do współpracy w zakresie projektów współfinansowanych ze środlów unijnych.

Ze względu na to, iż nasza kadra realizowała powyższe projekty jeszcze jako Dział Turnusów Zakładu Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych Sp. z o.o. w Katowicach wiemy, że ich głównym celem jest aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna osób dotkniętych problemem bezrobocia oraz wykluczenia społecznego. Ważnym elementem wsparcia w ramach projektu jest eliminowanie różnego rodzaju barier, na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobociem, borykające się z problemem dyskryminacji na rynku pracy poprzez instrumenty aktywnej integracji: zawodowej, edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej. Celem projektu jest poprawa społecznego i zawodowego funkcjonowania tych osób, jak również zwiększenie ich aktywności zawodowej, życiowej i zaradności osobistej oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy poprzez wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji.

Mając pozytywne oceny zarówno osób niepełnosprawnych jak i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, z którymi współpracowaliśmy, to jest:

  • w 2008 roku MOPS Dąbrowa Górnicza,
  • w 2009 roku MOPR Zabrze, PCPR Ostróda, PCPR Olkusz, PCPR Słubice, PCPR Będzin, MOPS Sosnowiec, MOPS Dąbrowa Górnicza.
  • w 2010 roku PCPR Sucha Beskidzka, PCPR Gostynin, PCPR Będzin, MOPS Dąbrowa Górnicza, PCPR Legionów, PCPR Wadowice, PCPR Gliwice.
  • w 2011 roku PCPR Sucha Beskidzka, MOPS Dabrowa Górnicza, PCPR Słupca, PCPR Pleszew, PCPR Staszów.
  • w 2012 roku PCPR Augustów, PCR Sandomierz, PCR Kamień Pomorski, WCPR Warszawa.
  • w 2013 roku PCPR Sucha Beskidzka, MOPS Dąbrowa Górnicza, PCPR Nowy Targ, PCPR Żory.

zapraszamy do szerokiej współpracy w zakresie realizacji powyższego tematu.