Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych.

Celem turnusu rehabilitacyjnego jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Turnus odbywa się w zorganizowanej grupie, liczącej nie mniej niż 20 uczestników i trwa nie krócej niż 14 dni. Do liczby tej dolicza się także uczestników nie korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czym jest turnus rehabilitacyjny?

Turnusy rehabilitacyjne to grupowe wyjazdy zdrowotne, składające się z minimum 20 osób z podobnymi potrzebami rehabilitacyjnymi, wynikającymi z ich niepełnosprawności. Są to zazwyczaj dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne, okres na pewno nie jest krótszy niż 14 dni, a każda grupa korzysta z indywidualnie dostosowanego programu rehabilitacyjnego, realizowanego przez wykwalifikowaną kadrę. Turnusy mogą odbywać się zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Mają one na celu nie tylko poprawę zdrowia uczestników poprzez rehabilitację leczniczą, ale również rozwój osobisty oraz zachęcanie do aktywności społecznej i samodzielności. Jest to znacząca różnica w porównaniu do sanatoriów NFZ, które skupiają się głównie na leczeniu indywidualnym i rehabilitacji leczniczej.

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym

Osoba niepełnosprawna może uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym, jeżeli posiada ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub została skierowana na turnus przez lekarza prowadzącego, który wypełnia odpowiedni wniosek. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest pełnopłatne lub można się ubiegać o częściowe dofinansowanie kosztów udziału w turnusie ze środków PFRON. Przeczytaj, komu i w jakiej wysokości przysługuje dofinansowanie z PFRON na turnusy rehabilitacyjne.

Dofinansowanie na turnus

Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne tj.:

  • osoba niepełnosprawna posiadająca ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( znaczny, umiarkowany, lekki);
  • osoba o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów;
  • osoba o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie może wystąpić osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także bezdomna osoba niepełnosprawna przebywająca na terenie tego powiatu.

Dokumenty o dofinansowanie ze środków PFRON

Jakie dokumenty niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON należy złożyć w PCPR:

  1. wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wypełniony przez wnioskodawcę,
  2. skierowanie na turnus wypełnione przez lekarza prowadzącego lub lekarza pierwszego kontaktu
  3. kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
  4. oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Informujemy o możliwościach uzyskania dofinansowania na turnus, a także dofinansowania pobytu opiekuna. Nasz zespół pomoże Ci w procesie aplikacji i poinformuje o wszelkich wymaganiach.
Dokumenty należy złożyć zgodnie z miejscem zamieszkania lub miejscem pobytu, osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych.

 

Turnusy Rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne nad morzem

Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjne nad morzem, gdzie zdrowie łączy się z relaksem nad brzegiem morza. Turnusy organizowane przez ośrodki z którymi współpracujemy zapewniają regenerację zarówno dla ciała, jak i dla ducha, w malowniczych lokalizacjach nadmorskich. Czas trwania turnusu rehabilitacyjnego w ośrodkach jest różnorodny, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. Ośrodki oferują zarówno krótkie pobyty, jak i dłuższe programy rehabilitacyjne.

PFRON oferuje dofinansowanie na turnusy rehabilitacyjne, co może znacząco obniżyć koszty pobytu. Dowiedz się, jak możesz skorzystać z tej formy wsparcia i jakie są terminy turnusów PFRON. Wyżej wymieniliśmy informacje dotyczące dofinansowania na turnus, jak wygląda dofinansowanie pobytu opiekuna oraz kiedy wydana jest decyzja o dofinansowaniu.

Uczestnicy turnusu rehabilitacyjnego znajdują w ośrodkach profesjonalną opiekę i indywidualnie dopasowane programy terapeutyczne. Zapewniamy, że każdy uczestnik otrzyma właściwą opiekę, zgodną z jego potrzebami. Polecane przez Nas kompleksowe turnusy rehabilitacyjne obejmują szereg usług, od terapii fizycznych, przez wsparcie psychologiczne, po rekreacyjne aktywności. Sprawdź nasz harmonogram turnusów rehabilitacyjnych i zaplanuj swój pobyt.

Nasza oferta ośrodków rehabilitacyjnych jest starannie dobrana, aby zapewnić najlepszą jakość usług. Od ośrodków nadmorskich, przez te położone w górach, aż po te w cichych, zielonych zakątkach kraju - mamy coś dla każdego.

Organizacja Turnusów - Twoje zadowolenie jest naszym priorytetem

Dbałość o organizację turnusów jest dla nas kluczowa. Dbamy o każdy szczegół, od zakwaterowania, przez program terapeutyczny, aż po dodatkowe atrakcje. Pomagamy w wyborze turnusu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Nasz zespół doradzi również, jak skutecznie wypełnić wniosek o dofinansowanie.

Dowiedz się więcej: turnus rehabilitacyjny nad morzem, turnusy rehabilitacyjne w górach, rehabilitacja nad morzem, źródła dofinansowań wczasów zdrowotnych..

Turnusy rehabilitacyjne nad morzem

Zobacz listę

Turnusy rehabilitacyjne w górach

Zobacz listę

Turnusy w innych regionach

Zobacz listę

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

Zobacz listę