Turnusy rehabilitacyjne – dofinansowanie z PFRON

turnusy rehabilitacyjne z pfron
30wt.

Turnusy rehabilitacyjne – dofinansowanie z PFRON

Turnusy Rehabilitacyjne – dofinansowanie z PFRON

Turnusy rehabilitacyjne to świetna okazja do ogólnej poprawy stanu zdrowotnego u osoby niepełnosprawnej oraz odpoczynku od męczącej codzienności. Turnus rehabilitacyjny łączy w sobie elementy wypoczynku, zabiegów leczniczych oraz rozwoju psychicznego i umiejętności społecznych.

Nic więc dziwnego, że ta forma rehabilitacji cieszy się wśród Polaków coraz większym zainteresowaniem, tym bardziej że można częściowo pokryć koszty takiego wyjazdu zdrowotnego ze środków PFRON. W tym artykule opiszemy dokładnie, jak zdobyć dofinansowanie z PFRON na turnus rehabilitacyjny.

Idea turnusów rehabilitacyjnych

Uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych jest ważne dla osób z schorzeniami układu oddechowego, schorzeniami układu krążenia, chorobami neurologicznymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, chorobami reumatycznymi czy schorzeniami kręgosłupa. Są one również cenne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego czy upośledzeniem umysłowym.

Turnusy z dofinansowaniem PFRON - komu przysługują?

Najważniejsza zasada brzmi, że dofinansowanie z PFRON jest skierowane wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem równoważnym lub z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Nie można zapominać o kryterium dochodowym – dofinansowanie z PFRON przysługuje osobom, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% średniego wynagrodzenia krajowego w ostatnim kwartale oraz 65% w przypadku osób mieszkających samotnie.

A czy osoby zarabiające więcej nie mogą ubiegać się o dofinansowanie? Mogą – jednak kwota dofinansowania zostanie w takiej sytuacji pomniejszona o nadwyżkę nad podanymi kwotami.

Ostatnim warunkiem jest samodzielne wybranie organizatora urlopu rehabilitacyjnego. Zarówno organizator turnusów rehabilitacyjnych jak i ośrodek muszą posiadać stosowne wpisy. Skąd zdobyć taką informację? Najprościej będzie przejrzeć nasze katalogi organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których znajdziecie bogatą ofertę turnusów rehabilitacyjnych nad morzem, w górach oraz w innych regionach.

Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Organizacją turnusów rehabilitacyjnych zajmują się instytucje wpisane do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. W rejestrze tym można znaleźć informacje na temat rodzaju oferowanych turnusów, a także poziomu dofinansowania oferowanego przez PFRON.

Co zrobić, aby uzyskać dofinansowanie z PFRON?

Jeżeli spełniamy wymienione powyżej warunki, to możemy złożyć komplet niezbędnych dokumentów w odpowiednim do naszego miejsca zamieszkania Centrum Pomocy Rodzinie. Pierwszym jest "Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym", a drugim "Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny" wraz z "Informacją o stanie zdrowia".

Przygotowaliśmy dla Państwa przykładowe wzory wniosków do pobrania. Oprócz tego należy dostarczyć dokument potwierdzający naszą niepełnosprawność. Pamiętajcie jednak, że wniosek od lekarza jest ważny tylko przez trzy miesiące od daty jego wystawienia!

Jaka jest wysokość dofinansowania z PFRON do turnusu rehabilitacyjnego

pfron turnusy rehabilitacyjne

Kwota dofinansowania z PFRON

Kwota dofinansowania

(% przeciętnego wynagrodzenia)

Komu przysługuje
27%
  • osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobom niepełnosprawnym do lat 16,
  • osobom niepełnosprawnym w wieku 16-24 lat, które uczą się i nie pracują.
25% Osobom o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
23% Osobom o lekkim stopniu niepełnosprawności
18% Opiekunowi osoby niepełnosprawnej
18% Osobom niepełnosprawnym zatrudnionym w zakładzie pracy chronionej

 

Wyjazd na turnus rehabilitacyjny z opiekunem - dofinansowanie pobytu opiekuna

Na turnusy rehabilitacyjne możemy się wybrać z opiekunem, o ile jesteśmy osobą niepełnosprawną o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub poniżej 16 roku życia. Aby zdobyć dofinansowanie na pobyt dla opiekuna, należy pamiętać, żeby jego obecność została uwzględniona przez lekarza w wypisywanym przez niego wniosku.

Kandydat na opiekuna nie może być członkiem kadry na danym turnusie rehabilitacyjnym oraz nie może samemu być osobą niepełnosprawną wymagającą opieki. Ponadto osoba taka musi mieć ukończone 18 lat, a jeśli jest mieszkającym z Tobą członkiem rodziny - 16 lat.

rehabilitacja z pfron

 

Dofinansowanie z środków PFRON - o czym jeszcze warto pamiętać?

Dofinansowanie z PFRON do wyjazdu rehabilitacyjnego może nam zostać przyznane nie więcej niż raz w roku. Jeżeli już w tym roku korzystaliśmy z takiej formy urlopu dla zdrowia, to na następną okazję będziemy musieli poczekać. Co więcej, pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym musi mieć miejsce w tym samym roku, w którym PFRON przyznało nam dofinansowanie.

Oprócz tego istnieją pewne warunki niezależne od nas. Aby turnus rehabilitacyjny mógł się w ogóle rozpocząć, musi trwać co najmniej 14 dni, musi się też zebrać grupę min. 20 osób chętnych do wyjazdu.

Podsumowanie

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON są niezbędne dla poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych. PFRON przez swoje wsparcie finansowe umożliwia osobom niepełnosprawnym korzystanie z najwyższej jakości usług rehabilitacyjnych, co w efekcie przekłada się na ich lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Dofinansowanie pobytu opiekuna stanowi kolejne wsparcie, które odpowiada na rzeczywiste potrzeby osób niepełnosprawnych.

Wszystko to składa się na pozycję PFRON jako niezastąpionego partnera i pomocnika w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawościami. Przy jej pomocy osoby te mogą skorzystać z turnusów rehabilitacyjnych, które często są nieosiągalne ze względu na ograniczenia finansowe. Dzięki PFRON i jego programom dofinansowania, osoby niepełnosprawne mają szansę na lepsze życie.

W artykule tym przedstawiliśmy najważniejsze informacje potrzebne do zdobycia dofinansowania z PFRON na turnusy rehabilitacyjne. Co pozostaje? Przejrzeć przygotowaną przez nas ofertę turnusów rehabilitacyjnych na rok 2023: w górachnad morzem i w pozostałych regionach kraju i wybrać taki ośrodek rehabilitacyjny, który najbardziej przypadnie nam do gustu.