Turnusy rehabilitacyjne – dofinansowanie z PFRON

turnusy rehabilitacyjne z pfron
30wt.

Turnusy rehabilitacyjne – dofinansowanie z PFRON

Turnusy rehabilitacyjne to świetna okazja do ogólnej poprawy stanu zdrowotnego u osoby niepełnosprawnej oraz odpoczynku od męczącej codzienności. Turnus rehabilitacyjny łączy w sobie  elementy wypoczynku, zabiegów leczniczych oraz rozwoju psychicznego i umiejętności społecznych. Nic więc dziwnego, że ta forma rehabilitacji cieszy się wśród Polaków coraz większym zainteresowaniem, tym bardziej że można częściowo pokryć koszty takiego wyjazdu zdrowotnego ze środków PFRON. We wpisie tym opiszemy dokładnie, jak zdobyć dofinansowanie z PFRON na wyjazd rehabilitacyjny.

 

Komu przysługuje dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny

Najważniejsza zasada brzmi, że dofinansowanie z PFRON mogą otrzymać wyłącznie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem równoważnym lub z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 

Nie można zapominać o kryterium dochodowym – dofinansowanie z PFRON przysługuje osobom, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% średniego wynagrodzenia krajowego w ostatnim kwartale oraz 65% w przypadku osób mieszkających samotnie. A czy osoby zarabiające więcej nie mogą ubiegać się o dofinansowanie? Mogą – jednak kwota dofinansowania zostanie w takiej sytuacji pomniejszona o nadwyżkę nad podanymi kwotami.

 

Ostatnim warunkiem jest samodzielne wybranie organizatora urlopu rehabilitacyjnego. Zarówno organizator jak i ośrodek muszą posiadać stosowne wpisy. Skąd zdobyć taką informację? Najprościej będzie przejrzeć nasze katalogi organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których znajdziecie bogatą ofertę turnusów rehabilitacyjnych nad morzem, w górach oraz w innych regionach.

 

Co zrobić, aby uzyskać dofinansowanie z PFRON

Jeżeli spełniamy wymienione powyżej warunki, to możemy złożyć komplet niezbędnych dokumentów w odpowiednim do naszego miejsca zamieszkania Centrum Pomocy Rodzinie. Pierwszym jest "Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym", a drugim "Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny" wraz z "Informacją o stanie zdrowia". Przygotowaliśmy dla Państwa przykładowe wzory wniosków do pobrania. Oprócz tego należy dostarczyć dokument potwierdzający naszą niepełnosprawność. Pamiętajcie jednak, że wniosek od lekarza jest ważny tylko przez trzy miesiące od daty jego wystawienia!

 

Jaka jest wysokość dofinansowania z PFRON do turnusu rehabilitacyjnego

pfron turnusy rehabilitacyjne

Kwota dofinansowania z PFRON

Kwota dofinansowania

(% przeciętnego wynagrodzenia)

Komu przysługuje
27%
  • osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobom niepełnosprawnym do lat 16,
  • osobom niepełnosprawnym w wieku16-24 lat, które uczą się i nie pracują.
25% Osobom o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
23% Osobom o lekkim stopniu niepełnosprawności
18% Opiekunowi osoby niepełnosprawnej
18% Osobom niepełnosprawnym zatrudnionym w zakładzie pracy chronionej

 

Wyjazd zdrowotny z opiekunem

Na turnusy rehabilitacyjne możemy się wybrać z opiekunem, o ile jesteśmy osobą niepełnosprawną o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub poniżej 16 roku życia. Aby zdobyć dofinansowanie na pobyt dla opiekuna, należy pamiętać, żeby jego obecność została uwzględniona przez lekarza w wypisywanym przez niego wniosku. Kandydat na opiekuna nie może być członkiem kadry na danym turnusie rehabilitacyjnym oraz nie może samemu być osobą niepełnosprawną wymagającą opieki. Ponadto osoba taka musi mieć ukończone 18 lat, a jeśli jest mieszkającym z Tobą członkiem rodziny - 16 lat.

 

rehabilitacja z pfron

 

O czym jeszcze warto pamiętać

Dofinansowanie z PFRON do wyjazdu rehabilitacyjnego może nam zostać przyznane nie więcej niż raz w roku. Jeżeli już w tym roku korzystaliśmy z takiej formy urlopu dla zdrowia, to na następną okazję będziemy musieli poczekać. Co więcej, pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym musi mieć miejsce w tym samym roku, w którym PFRON przyznało nam dofinansowanie.

 

Oprócz tego istnieją pewne warunki niezależne od nas. Aby turnus rehabilitacyjny mógł się w ogóle rozpocząć, musi trwać co najmniej 14 dni, musi się też zebrać grupa min. 20 osób chętnych do wyjazdu.

 

W artykule tym przedstawiliśmy najważniejsze informacje potrzebne do zdobycia dofinansowania z  PFRON na turnusy rehabilitacyjne. Co pozostaje? Przejrzeć przygotowaną przez nas ofertę turnusów rehabilitacyjnych na rok 2019: w górach, nad morzem i w pozostałych regionach kraju i wybrać taki ośrodek rehabilitacyjny, który najbardziej przypadnie nam do gustu.